to be continued

.jag 2021-09-16 08:22 (inga kommentarer)
jaha, vad händer i vår trevliga lilla förening. det är ömsom vin och ömsom vatten. man åker dit i sin roll som ledare, träffar folk, har det så himla trevligt. folk hör självmant av sig och säger att vår förening är den bästa de någonsin har varit med i, att det är så trevlig stämning, vi ledare/instruktörer är så kunniga och kompetenta och man får hjälp och tips om man behöver, och framför allt känner man sig VÄLKOMMEN. och det är ju i precis denna anda vi vill att föreningen ska drivas i och det är så himla kul. och sen kommer man hem och öppnar mailen och det bara väller ut MISÄR. folk som hoppar av sina uppdrag, folk som säger att de aldrig någonsin mer vill sitta med i styrelsen eller i någon av sektionerna eller överhuvudtaget engagera sig, eftersom man då riskerar att bli offentligt avrättad av gammelgubbarna närhelst man minst av allt anar det. för de kan ju självklart inte ta en vanlig enkel diskussion mellan fyra ögon eller skicka en vanlig normal skrivelse till styrelsen med sina synpunkter och frågor så att man kan bemöta det på ett vettigt sätt, utan nejdå, de inväntar varje tillfälle när det är maximalt med folk samlade och sedan drar de igång Den Stora Sågningen. lyssnar inte, avbryter och låter ingen annan komma till tals, svär och domderar.

efter förra veckans möte är det nu som att alla går omkring och håller andan i väntan på nästa steg. nästa steg var ju att vi skulle träffas ytterligare en gång och fortsätta diskussionen där den tog slut förra gången. men så kommer det inte att bli. ju mer distans jag har fått till det som hände desto mer känner jag att den här s k neutrala personen ju varken var neutral eller hade kompetens inom konflikthantering. och surgubbe 1 kommer aldrig att ändra sig medan surgubbe 2 är expert på att manipulera och redan nu har båda börjat försöka flytta fokus från grundproblemet till...någonting annat. och har fått med sig den s k neutrala personen så helt plötsligt tog han kontakt med ordförande och påpekade att det här mailet som jag skickat ut (som en backstabber sedan skickade vidare till surgubbe 1) var "ett allvarligt fel". han hade inte själv läst mailkonversationen. på mötet påstod ju surgubbe 1 att jag skrivit att det fanns ett styrelsebeslut på att det skulle göras en medlemsenkät. jag bestred detta och återberättade vad som skrivits. ändå ska det då divideras om att jag har begått "ett allvarligt fel" som skrivit att någonting är beslutat i styrelsen när det inte är det. MEN JAG HAR JU ALDRIG SKRIVIT SÅ. återigen, den s k neutrala personen är ju verkligen inte neutral eftersom han köper surgubbe 1:s version rakt av och inte bemödar sig med att ta reda på fakta. jag skickade hela konversationen till honom och skrev att här finns svart på vitt vad som skrivits och vad som inte skrivits och varsågod att själv läsa och se att något styrelsebeslut aldrig nämns utan det enda som skrivs är att styrelsen ska hantera det som inträffat (vilket är helt korrekt), samt att förslaget om medlemsenkät kom från ms backstabber själv och inte från mig. på detta: INGEN RESPONS. så jävla frustrerande.

i alla fall. jag har nu begärt assistans från förbundet centralt. för denna planta har ju verkligen ingen koll på läget och han kommer bara att bidra till att konflikten antingen exploderar eller sopas under mattan. och inget av det kommer att hjälpa vår förening.

skrev detta:
Samtliga mötesdeltagare har tidigare fått ta del om dokumentation kring händelser vid medlemsmötet 1/9 samt andra redogörelser kring beteenden som bedöms vara i strid med [förbundet]s värdegrunder och policys.
Mötet inleddes med att [den s k neutrale] informerade om att hans roll är att vara neutral samt värna för klubbens bästa. Han poängterar att det som avhandlas är sekretessbelagt.
[den s k neutrale] anser inte att man tjänar någonting på att driva detta som ett disciplinärende utan det är bara någonting som tar en massa energi. Sedan följer en diskussion kring det inträffade där båda sidor får säga sitt. Varken [surgubbe 1] eller [surgubbe 2] säger sig känna igen någonting av de inkomna redogörelserna utan hävdar att detta är lögn. Man kommer inte fram till något konkret utan det råder fortfarande stor oenighet och stämningen i rummet är hätsk. [den s k neutrale] lyfter då frågan hur man ska kunna gå vidare och låter frågan går laget runt till alla inblandade. Här råder oenighet bland deltagarna. Vissa anser att man ska stryka ett streck över det hela och gå vidare, andra anser att det som hänt är av så allvarlig karaktär att åtgärder måste vidtas för att återfå medlemmarnas förtroende. [den s k neutrale] menar igen att det inte tjänar någonting till att driva frågan som ett disciplinärende. Han anser också att konflikter inte ska lösas bakom tangentbord utan mellan fyra ögon. Han får då till sig att om man blivit utsatt för trakasserier och kränkningar så är det inte säkert att man klarar av att se sin förövare i ögonen och säga ifrån, men hävdar även i fortsättningen att problemet handlar om att det skrivs en massa mejl hit och dit.
En fråga kommer upp om huruvida vi ska ha en sådan möteskultur i vår klubb att människor lämnar mötet gråtande för att de har känt sig påhoppade och trakasserade, och ifall det är rimligt att styrelsemedlemmar inte vill träffa valberedningen ensamma. På det svarar [den s k neutrale] lite raljerande att om man är så känslig att man börjar gråta på ett möte så får man väl ta tag i sitt liv (ej ordagrant citat men detta var andemeningen så som flera tolkade den). Mötet fortsätter och man kommer ingen vart. [den s k neutrale] säger då att han inte förstår hur det kan ha blivit så här, [surgubbe 1] och han är ju gamla träningskompisar och han har alltid uppfattat [surgubbe 1] ”som en mysgubbe som gått omkring här på klubben”. [surgubbe 2] och [den s k neutrale] har campat ihop och det har aldrig varit några problem.
Därmed är tiden ute då ett par av mötesdeltagarna ska gå ut och hålla kurs, och man enas om att man ska träffas igen om en vecka och fortsätta.

Jag anser inte att [den s k neutrale] har varit neutral i denna fråga och inte heller haft några verktyg för konflikthantering, utan det känns som att hans lösning är att sopa allt under mattan. Jag anser att hans raljerande uttalande om överkänsliga medlemmar är mycket opassande, likaså hans uttalanden om ”mysgubbar” och liknande som ytterligare förstärker att han inte är neutral. Enligt min bedömning har han inte kunskap om hur människor som blivit utsatta för trakasserier fungerar och jag anser inte att han har tillräcklig kompetens för att lösa den här konflikten.


vet inte vad som kommer att hända nu, men jag ska bli kontaktad av förbundet idag. jag hoppas att någonting kommer att hända. fy fan vad jag är trött på MÄN och deras herrbastuklubbar och härskartekniker.

Info
Namn
-
Född
-
Hemstad
-
E-post
-
Hemsida
Medlem sedan
2008-10-20
Antal texter
1 739
Övrigt
Valspråk

det finns inget mörker. det finns bara brist på ljus.